Mixtra aldrig med säkerhetsventilen eller termostaten på varmvattenberedaren då kan detta hända!!!!